درباره ما

با 13 سـال سـابقه در برگزاری اجـلاس ها، سمینـارها، کنـگره ها، همـایش ها 

 

اثری که ما خلق می کنیم 

اقتصاد ما توسط صنایع ما ساخته می شود 

صنایع ما توسط کمپانی های ما ساخته می شوند

کمپانی های ما توسط مدیران ما ساخته می شوند


و ما به مدیران مان از طریق برگزاری برترین  و استثنایی ترین رویدادها،اجلاس و کنفرانس ها کمک می کنیم که بیشتر و بهتر بیاموزند،  رشد کنند و فرصت آشنایی با یکدیگر را داشته باشند و شبکه های ارزشی مختلفی را بدست  آورند. 

موسسه سلام همشهری در سال 1383 تاسیس و تاکنون بالغ بر 90رویداد و کنفرانس مطرح  کشوری و بین المللی را با حضور بسیاری از سخنرانان مطرح داخلی و جهانی برنامه ریزی  و اجرا کرده است.

 موسسه سلام همشهری به دلیل کیفیت فوق العاده در خلق به یاد ماندنی  ترین اجلاس ها و جشنواره ها از سوی مدیران بنگاه های اقتصادی، انجمن ها و کمپانی های  معتبر و بنیادهای فعال مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته است